Bebyggelse-historiska länkar

Allmänna Änke- och pupillkassan: www.ankepupillkassan.se

Bebyggelsehistorisk Tidskrift: www.bebyggelsehistoria.org

Byggnadsvårdsföreningen: www.byggnadsvard.se

Centrum för Näringslivshistoria (flera försäkringsarkiv): www.naringslivshistoria.se

Lantmäteriet: www.lantmateriet.se

Riksarkivet (SVAR Svensk Arkivinformation, bl.a. annat Tarifföreningens arkiv): www.svar.ra.se

Riksarkivet (Landsarkivens bestånd, m.m.): www.ra.se

Riksantikvarieämbetet: www.raa.se

Stockholms Länsmuseum: http://www.stockholmslansmuseum.se/projekt/
bebyggelsehistoria/

Stockholms stadsarkiv (beståndsregister, bl.a. Städernas Brandstodsbolags arkiv): www.ssa.stockholm.se/Anvand-arkiven/Vara-arkiv/Sok-i-bestandsregister

Stockholms stads brandkontor: www.brandkontoret.se