1. Ladda ner ansökningsblankett och öppna i Adobe Acrobat DC (Filen kan läsas i en mängd PDF läsare, men i Acrobat finns möjlighet att fylla i informationen digitalt och sparas i filen)
2. Fyll i ansökningshandlingen enligt nedan angivet förtydligande.
3. Spara blanketten i Adobe Acrobat DC och skicka ansökningshandlingarna i ett enda pdf-dokument till stiftelsen@brandverket.se
4. Skriv ut de fem första sidorna fysiskt, underteckna och posta till Stiftelsen på postadressen i sidfoten.

Ansökningsblankett
 • (Sida 1) – Personuppgifter:
  o Huvudsökande måste ifyllas (1.1)
  o Firmatecknare/ansvarig måste ifyllas (1.2)
  o Projektledare måste ifyllas (1.3)
 • (Sida 2) – Projektinformation:
  o Startdatum: Slutdatum: Sökta medel –> Måste redovisas (2.3)
  o Projektitel skall anges och Projektbeskrivning med max 2000 tecken skall skrivas inklusive mellanslag (2.5)
 • (Sida 3) – Budget:
  o Projektets totala budget skall anges (4.1)
  o Vid anslag för Publicering skall enbart produktionskostnad anges i budget
 • (Sida 6) – Bilagor:
  o Projektbeskrivning får maximalt omfatta 3000 tecken
 • (Sida 7) – Underskrift:
  o Namn och datum för ansökan liksom namnförtydligande krävs