Stiftelsens fyra huvudmän är desamma som för det tidigare Brandförsäkringsverket – Sveriges handelskamrar, Kyrkostyrelsen för Svenska Kyrkan, Lantbrukarnas Riksförbund LRF och Sveriges kommuner och landsting SKL. Dessa organisationer utser varsin ledamot till ett collegium (valberedning), som i sin tur utser en styrelseledamot vardera från sin sfär. De fyra utser gemensamt en femte ledamot.

Ordförande:

Magnus Åkerman, Handelskammaren i Uppsala län

Ledamöter:

Lars-Åke Adebring, LRF Lantbrukarnas riksförbund
Kjell Ormegard, SKL
Christoffer Hamilton, Handelskamrarna
Sven-Elof Kragh, Svenska kyrkan