Centrum för Näringslivshistoria, CfN, har på uppdrag av Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning producerat denna webbsida. Syftet är att informera om stiftelsens forskningsstödjande verksamhet, berätta om Brandförsäkringsverkets historia och att tillhandahålla information om källmaterial kring bolagets historia.

UPPHOVSRÄTT / COPYRIGHT

Texter Centrum för Näringslivshistoria
Bilder Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning och Michael Folmer
Design ER Webb
Teknisk plattform           ER Webb

ANVÄNDNING

Verksamma inom stiftelsen får använda material från denna webbplats. Undantaget är material, t.ex. bilder, som inte tillhör Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning eller Centrum för Näringslivshistoria. För ytterligare information kontakta Centrum för Näringslivshistoria.

Den som inte är knuten till Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning och vill använda något av materialet i kommersiellt och/eller annat publikt syfte, måste först kontakta Centrum för Näringslivshistoria.

KONTAKTUPPGIFTER

Centrum för Näringslivshistoria
Grindstuvägen 48–50
167 33 Bromma

Tel vx: 08-634 99 00
E-post: info@naringslivshistoria.se
Hemsida: www.naringslivshistoria.se

ARKIVET

Alla handlingar från Brandförsäkringsverket finns bevarade i arkiv och stora delar av det finns digitaliserat. Det omfattar flera hundra hyllmeter dokument om försäkringsobjekten. Arkivet utgör därför en unik källa för forskare.
Mer om arkivet

FÖR FORSKARE

Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning har som uppgift att främja vetenskaplig forskning in området. Det gör stiftelsen bland annat genom stöd i form av stipendier.

Mer om stipendier

KONTAKT

Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning
c/o Parigma Invest AB
Box 47063
100 74 Stockholm

Telefon: 08-21 13 60 (telefonsvarare)

E-post: stiftelsen@brandverket.se