Nyheter

Nyheter2021-08-17T10:40:00+02:00

Anslag och stipendier våren 2021

Vid styrelsens sammanträde i mars beviljades två publiceringsbidrag, ett om 45 000 kronor för ett projekt om rostskyddsfärger för historiska objekt och ett till en bok för barn om arkitektur. En ansökan om anslag för en pilotstudie kring Kungsleden avslogs, då anknytningen till bebyggelsehistoria befanns för svag. ...

24 maj 2021|

Anslag och stipendier december 2020

Vid styrelsens decembersammanträde delades totalt 273 784 kr ut till fem av sex inkomna ansökningar. Bidrag gavs till anordnande av ett vetenskapligt symposium om arkitektur och byggande i Norden. Två publiceringsbidrag beviljades, dels ett om hus och människor på Östermalm, dels ett om brukspatroner i Sörmland. Stipendier ...

13 januari 2021|

Ny ansökningsrutin

Från och med 1 juni 2020 gäller ny ansökningsrutin. Ansökan kan nu inges löpande under året direkt till stiftelsen för beredning, och behandlas vid det styrelsemöte då ansökan anses komplett. Exakta deadlines för behandling av kompletta ansökningar finns under Anslag och stipendier. Nästa stoppdatum för kompletta ansökningar ...

1 juni 2020|

GDPR och ny personuppgiftspolicy

Stiftelsen har också utarbetat en ny personuppgiftspolicy, till följd av den nya dataskyddslagstiftningen i Europa. Förutsättningen för att erhålla stipendier, forskningsanslag och annat stöd stiftelsen erbjuder är därför fortsättningsvis att den sökande läst och accepterat vår policy. Policyn finns att läsa här.

28 oktober 2019|

Riktlinjer för bidrag fastställda

Styrelsen har vid sammanträdet i maj 2013 fastställt riktlinjer för stiftelsens anslags- och stipendieringsverksamhet. Stiftelsen stöder forskning och publicering av resultat av bebyggelsehistorisk forskning i vid mening. Företräde ges för forskning eller publikationer som bygger på material ur Brandförsäkringsverkets arkiv eller som har bäring på Brandförsäkringsverkets ...

20 augusti 2013|

Ny postadress och nytt telefonnummer

Brandförsäkringsverket Administrations AB har nu avvecklat verksamheten och under 2013 har bolaget en tillfällig c/o adress och en telefonsvarare för eventuella kvarstående ärenden. Adressen är: Brandförsäkringsverket Administrations AB c/o Parigma Invest AB Box 47063 100 74 STOCKHOLM Telefonsvarare: 08-21 13 60 E-post: brandverket@brandverket.se ...

26 februari 2013|
Till toppen