Från och med 1 juni 2020 gäller ny ansökningsrutin. Ansökan kan nu inges löpande under året direkt till stiftelsen för beredning, och behandlas vid det styrelsemöte då ansökan anses komplett.

Exakta deadlines för behandling av kompletta ansökningar finns under Anslag och stipendier.

Nästa stoppdatum för kompletta ansökningar som behandlas i september är den 31 juli 2020.

Vid frågor eller kompletteringar, kontakta styrelsens ordförande:

Magnus Åkerman

070-695 14 25