Vid styrelsens sammanträde i mars beviljades två publiceringsbidrag, ett om 45 000 kronor för ett projekt om rostskyddsfärger för historiska objekt och ett till en bok för barn om arkitektur. En ansökan om anslag för en pilotstudie kring Kungsleden avslogs, då anknytningen till bebyggelsehistoria befanns för svag. En ansökan bordlades för vidare utredning.

I maj beviljades två publiceringsbidrag, ett om 100 000 kronor för en bok om Dag Hammarskjölds Backåkra och ett om 55 000 kronor för en bok om arkitekten Johan Fredrik Åbom och hans arbete med kyrkor. Ett arbetsstipendium om 120 000 kronor beviljades för ett projekt om herrgårdshistoria och rörlig adelskultur kring Årsta i Västerhaninge. Slutligen beviljades forskningsmedel om 285 442 kronor för en kunskapsöversikt om brand och brandskydd i kulturhistoriska samlingar och byggnader i Sverige, en del i en större satsning samordnad av Brandforsk.

Totalt har styrelsen under våren beviljat 655 442 kr i forskningsmedel, anslag och stipendier.

I september behandlas kompletta ansökningar som inkommit per 31 juli.