Start2021-09-13T15:43:40+02:00

Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning

Stiftelsen bildades 2008 då Brandförsäkringsverket, efter 227 år, beslöt att avveckla verksamheten genom frivillig likvidation. Verket grundades av Gustav III år 1782 för att förbättra brandförsäkringsskyddet i riket. Affärsidén var allframtidsförsäkringar mot brand, men försäkringsformen hade med tiden blivit omodern. Det första försäkringsobjektet, Almby kyrka (se bilden ovan), var försäkrat hos Brandförsäkringsverket fram till avvecklingen.

Kyrkor, bruk och gårdar

Offentliga byggnader, lantegendomar och samtidens företag som gruvor och järnbruk är den typ av objekt som Brandförsäkringsverket främst har försäkrat.

Ett modernare Brandverk

I slutet av 1800-talet inleds en ny era för Brandförsäkringsverket med en ny organisation. Även i mitten av 1950-talet sker ett epokskifte efter att bolaget upplevt en nedgångstid.

För forskare

Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning har som uppgift att främja vetenskaplig forskning in området. Det gör stiftelsen bland annat genom stöd i form av stipendier.

Arkivet

Alla handlingar från Brandförsäkringsverket finns bevarade i arkiv och stora delar av det finns digitaliserat. Det omfattar flera hundra hyllmeter dokument om försäkringsobjekten.

Nyheter

Anslag och stipendier våren 2021

Vid styrelsens sammanträde i mars beviljades två publiceringsbidrag, ett om 45 000 kronor för ett projekt om rostskyddsfärger för historiska objekt och ett till en bok för barn om arkitektur. En ansökan om anslag ...

Anslag och stipendier december 2020

Vid styrelsens decembersammanträde delades totalt 273 784 kr ut till fem av sex inkomna ansökningar. Bidrag gavs till anordnande av ett vetenskapligt symposium om arkitektur och byggande i Norden. Två publiceringsbidrag beviljades, dels ett ...

Ny ansökningsrutin

Från och med 1 juni 2020 gäller ny ansökningsrutin. Ansökan kan nu inges löpande under året direkt till stiftelsen för beredning, och behandlas vid det styrelsemöte då ansökan anses komplett. Exakta deadlines för behandling ...

GDPR och ny personuppgiftspolicy

Stiftelsen har också utarbetat en ny personuppgiftspolicy, till följd av den nya dataskyddslagstiftningen i Europa. Förutsättningen för att erhålla stipendier, forskningsanslag och annat stöd stiftelsen erbjuder är därför fortsättningsvis att den sökande läst ...

Historia

Brandverket grundades 1782 efter en kungörelse utfärdad av kung Gustav III. Tjänsten som erbjöds var en brandförsäkring för all framtid, för i första hand offentliga byggnader, men även för företag och större gårdar.

Till toppen