Stiftelsen har också utarbetat en ny personuppgiftspolicy, till följd av den nya dataskyddslagstiftningen i Europa.

Förutsättningen för att erhålla stipendier, forskningsanslag och annat stöd stiftelsen erbjuder är därför fortsättningsvis att den sökande läst och accepterat vår policy.

Policyn finns att läsa här.