Styrelsen har vid sammanträdet i maj 2013 fastställt riktlinjer för stiftelsens anslags- och stipendieringsverksamhet.

Stiftelsen stöder forskning och publicering av resultat av bebyggelsehistorisk forskning i vid mening. Företräde ges för forskning eller publikationer som bygger på material ur Brandförsäkringsverkets arkiv eller som har bäring på Brandförsäkringsverkets historia. Men även akademisk forskning med bebyggelsehistorisk relevans och publikationer på området kan komma ifråga för stöd.

Anslag kan sökas antingen per 31/12 eller 30/6 årligen och ansökan inges till stiftelsens ordförande.

Riktlinjerna i sin helhet finns publicerade under Stipendier och anslag.