Brandförsäkringsverket Administrations AB har nu avvecklat verksamheten och under 2013 har bolaget en tillfällig c/o adress och en telefonsvarare för eventuella kvarstående ärenden.

Adressen är:

Brandförsäkringsverket Administrations AB
c/o Parigma Invest AB
Box 47063
100 74 STOCKHOLM

Telefonsvarare: 08-21 13 60
E-post: brandverket@brandverket.se