Vid styrelsens decembersammanträde delades totalt 273 784 kr ut till fem av sex inkomna ansökningar.

Bidrag gavs till anordnande av ett vetenskapligt symposium om arkitektur och byggande i Norden. Två publiceringsbidrag beviljades, dels ett om hus och människor på Östermalm, dels ett om brukspatroner i Sörmland. Stipendier beviljades för två projekt, dels om funktionalismens tidiga industriarkitektur, dels om Sveriges Handelskvarnar.

En ansökan avslogs, då bidrag till studier nedom forskarnivå inte stöds av stiftelsens stiftelseförordnande.