Brandförsäkringsverkets alla handlingar finns bevarade i arkivet – det rör sig om flera hundra hyllmeter dokument om försäkringsobjekten. Arkivet utgör därför en unik källa för forskare av olika slag – rena källforskare, författare, uppsatsskrivare och andra. Här finns bland annat memorialer, protokoll, värderingar och skaderegleringar från starten 1782. Materialet omfattar ofta detaljerade beskrivningar av byggnaderna. Här finns också ritningar över de gårdar, kyrkor och andra försäkringsobjekt som gjordes i samband med värderingen av fastigheterna.

I arkivet finns också några hundra unika stadsplanekartor. Vissa av kartorna är till och med äldre än Brandförsäkringsverket. Kartorna användes i samband med att försäkringarna skulle tecknas och dokumenteras.

Det fysiska arkivet är deponerat hos Centrum för Näringslivshistoria i Ulvsunda i Stockholm. Om du är intresserad av att ta del av handlingar i arkivet, kontaktar du Bild- och Faktasök på telefonnummer 08-634 99 00, eller bildochfakta@naringslivshistoria.se