Brandförsäkringsverkets stiftelse
c/o LORAB Redovisning AB
Västertorpsvägen 135, Hus B, plan 3
129 44 Hägersten

E-post: stiftelsen@brandverket.se

Frågor rörande stipendier och anslag kan riktas till stiftelsens ordförande:
Magnus Åkerman 070-695 14 25