Allmänna Änke- och pupillkassan:
www.ankepupillkassan.se

Bebyggelsehistorisk Tidskrift:
www.bebyggelsehistoria.org

Byggnadsvårdsföreningen:
www.byggnadsvard.se

Centrum för Näringslivshistoria (flera försäkringsarkiv):
www.naringslivshistoria.se

Lantmäteriet:
www.lantmateriet.se

Riksarkivet (SVAR Svensk Arkivinformation, bl.a. annat Tarifföreningens arkiv):
www.svar.ra.se

Riksarkivet (Landsarkivens bestånd, m.m.):
www.ra.se

Riksantikvarieämbetet:
www.raa.se

Stockholms Länsmuseum:
http://www.stockholmslansmuseum.se/projekt/
bebyggelsehistoria/

Stockholms stadsarkiv (beståndsregister, bl.a. Städernas Brandstodsbolags arkiv):
www.ssa.stockholm.se/Anvand-arkiven/Vara-arkiv/Sok-i-bestandsregister

Stockholms stads brandkontor: 
www.brandkontoret.se