Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning

Stiftelsen bildades 2008 då Brandförsäkringsverket, efter 227 år, beslöt att avveckla verksamheten genom frivillig likvidation. Verket grundades av Gustav III år 1782 för att förbättra brandförsäkringsskyddet i riket. Affärsidén var allframtidsförsäkringar mot brand, men försäkringsformen hade med tiden blivit omodern. Det första försäkringsobjektet, Almby kyrka (se bilden ovan), var försäkrat hos Brandförsäkringsverket fram till avvecklingen.
Mer om stiftelsen

Nyheter

2016-06-01

Ansökan kan nu göras 1-30/6

Årets första ansökningsperiod är nu inne. Under perioden 1-30/6 kan ansökan göras på https://apply.zapote.se/bf . OBS! att ansökan endast kan göras elektroniskt och skall vara inne senast kl 12.00...

2016-04-20

Anslag och stipendier våren 2016

Vid vårens anslagsomgång beviljade styrelsen stöd till forskning och publicering om totalt 1 547 126 kr. Tre större projekt medfinansieras av stiftelsen. Stiftelsen stödjer etableringen av Forum fö...

2015-11-30

Ansökan kan nu göras 1-30/12

Årets andra ansökningsperiod är nu inne. Under perioden 1-30/12 kan ansökan göras på https://apply.zapote.se/bf . OBS! att ansökan endast kan göras elektroniskt och skall vara inne senast kl 12.00...

Alla nyheter

Kyrkor, bruk och gårdar

Offentliga byggnader, lantegendomar och samtidens företag som gruvor och järnbruk är den typ av objekt som Brandförsäkringsverket främst har försäkrat.
Läs hela artikeln

Ett modernare Brandverk

I slutet av 1800-talet inleds en ny era för Brandförsäkringsverket med en ny organisation. Även i mitten av 1950-talet sker ett epokskifte efter att bolaget upplevt en nedgångstid.
Läs hela artikeln