Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning

Stiftelsen bildades 2008 då Brandförsäkringsverket, efter 227 år, beslöt att avveckla verksamheten genom frivillig likvidation. Verket grundades av Gustav III år 1782 för att förbättra brandförsäkringsskyddet i riket. Affärsidén var allframtidsförsäkringar mot brand, men försäkringsformen hade med tiden blivit omodern. Det första försäkringsobjektet, Almby kyrka (se bilden ovan), var försäkrat hos Brandförsäkringsverket fram till avvecklingen.
Mer om stiftelsen

Nyheter

2021-05-24

Anslag och stipendier våren 2021

Vid styrelsens sammanträde i mars beviljades två publiceringsbidrag, ett om 45 000 kronor för ett projekt om rostskyddsfärger för historiska objekt och ett till en bok för barn om arkitektur. En...

2021-01-13

Anslag och stipendier december 2020

Vid styrelsens decembersammanträde delades totalt 273 784 kr ut till fem av sex inkomna ansökningar.  Bidrag gavs till anordnande av ett vetenskapligt symposium om arkitektur och byggande i Norden....

2020-06-01

Ny ansökningsrutin

Från och med 1 juni 2020 gäller ny ansökningsrutin. Ansökan kan nu inges löpande under året direkt till stiftelsen för beredning, och behandlas vid det styrelsemöte då ansökan anses komplett. Exakt...

Alla nyheter

Kyrkor, bruk och gårdar

Offentliga byggnader, lantegendomar och samtidens företag som gruvor och järnbruk är den typ av objekt som Brandförsäkringsverket främst har försäkrat.
Läs hela artikeln

Ett modernare Brandverk

I slutet av 1800-talet inleds en ny era för Brandförsäkringsverket med en ny organisation. Även i mitten av 1950-talet sker ett epokskifte efter att bolaget upplevt en nedgångstid.
Läs hela artikeln