Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning

Stiftelsen bildades 2008 då Brandförsäkringsverket, efter 227 år, beslöt att avveckla verksamheten genom frivillig likvidation. Verket grundades av Gustav III år 1782 för att förbättra brandförsäkringsskyddet i riket. Affärsidén var allframtidsförsäkringar mot brand, men försäkringsformen hade med tiden blivit omodern. Det första försäkringsobjektet, Almby kyrka (se bilden ovan), var försäkrat hos Brandförsäkringsverket fram till avvecklingen.
Mer om stiftelsen

Nyheter

2014-11-25

Ny ansökningsrutin till 31/12 2014

Genom ett samarbete med Styrelsen för svensk brandforskning, Brandforsk har stiftelsen etablerat en ny, elektronisk ansökningsrutin för att både underlätta och samla flödet av ansökningar på ett...

2014-10-02

Stipendier och anslag hösten 2014

Vid höstens ansökningsomgång delade stiftelsen sammanlagt ut 690 000 kr i stipendier och anslag. Totalt 120 000 kr i stipendier anslogs till en termins avslutande doktorandstudier om konservering a...

2014-05-05

Vårens stipendier och anslag

Styrelsen beslöt i maj att dela ut 400 000 i stipendier och anslag.  Bebyggelsehistorisk Tidskrift erhåller ett anslag om 20 000 kr för material till BHT 67. Ett anslag om 350 000 kr tilldelas ett...

Alla nyheter

Kyrkor, bruk och gårdar

Offentliga byggnader, lantegendomar och samtidens företag som gruvor och järnbruk är den typ av objekt som Brandförsäkringsverket främst har försäkrat.
Läs hela artikeln

Ett modernare Brandverk

I slutet av 1800-talet inleds en ny era för Brandförsäkringsverket med en ny organisation. Även i mitten av 1950-talet sker ett epokskifte efter att bolaget upplevt en nedgångstid.
Läs hela artikeln