Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning

Stiftelsen bildades 2008 då Brandförsäkringsverket, efter 227 år, beslöt att avveckla verksamheten genom frivillig likvidation. Verket grundades av Gustav III år 1782 för att förbättra brandförsäkringsskyddet i riket. Affärsidén var allframtidsförsäkringar mot brand, men försäkringsformen hade med tiden blivit omodern. Det första försäkringsobjektet, Almby kyrka (se bilden ovan), var försäkrat hos Brandförsäkringsverket fram till avvecklingen.
Mer om stiftelsen

Nyheter

2019-05-07

Anslag och stipendier våren 2019

Vid styrelsens marssammanträde beviljade styrelsen totalt 512 005 kronor i anslag, stipendier och tryckningsbidrag till åtta mottagare. Forskningsmedel beviljades Forum för forskning om de kyrkliga...

2019-01-07

Förlängd ansökningstid

På grund av tekniska problem med vårt ansökningssystem har vi förlängt ansökningstiden till den 10 januari kl 12.  Ev frågor kring ansökningssystemets funktion kan riktas till vår leverantör...

2018-11-30

Ansökan kan nu göras 1-30/12

Årets andra ansökningsperiod är nu inne. Under perioden 1-30/12 kan ansökan göras på  https://apply.zapote.se/bf . OBS! att ansökan endast kan göras elektroniskt och skall vara inne senast kl 12.00...

Alla nyheter

Kyrkor, bruk och gårdar

Offentliga byggnader, lantegendomar och samtidens företag som gruvor och järnbruk är den typ av objekt som Brandförsäkringsverket främst har försäkrat.
Läs hela artikeln

Ett modernare Brandverk

I slutet av 1800-talet inleds en ny era för Brandförsäkringsverket med en ny organisation. Även i mitten av 1950-talet sker ett epokskifte efter att bolaget upplevt en nedgångstid.
Läs hela artikeln